Osnovni paket

Osnovni paket podrazumeva izradu manjeg web sajta pogodnog za manja preduće i preduzetnike, ili za osobe zainteresovane da vode svoj blog.

Osnovni paket obuhvata izradu web sajta veličine do 5 stranica*. Obuhvata tekstualni i multimedijalni sadržaj, koje naručio izrade sajta sam obezbeđuje, kreiranje galerije po potrebi, kontakt formular, povezivanje sa društvenim mrežama, povezivanje sa google analitikom za praćenje saobraćaja (poseta) na sajtu. 

Cena: 12.000 din + PDV

*Svaka dodatna stranica naplaćuje se 1.000 din +PDV