Internet prodanica kalaharikomerc.rs, u vlasništvu preduzeća Kalahari komerc d.o.o., obavezuje se da će se strogo pridržavati zakonskih propisa Republike Srbije po pitanju prikupljanja i korišćenja ličnih podataka dobijenih od strane registrovanih korisnika, kao i neregistrovanih korisnika koji nam proslede svoje lične podatke prilikom poručivanja proizvoda sa sajta.

Obavezujemo se da ćemo se pridržavati dobrih poslovnih običaja i etičkih principa u cilju zaštite svih korisnika ovog sajta.

Prikupljanje ličnih podataka

Lični podaci (ime i prezime, adresa, broj telefona i drugi lični podaci) koje prikupimo prilikom registracije korisnika i poručivanja proizvoda, koriste se isključivo za potrebe prodaje i isporuke proizvoda kupljenih preko ovog sajta. Obavezujemo se da ćemo prikupljene podatke čuvati i da ih nećemo prosleđivati trećim licima, izuzev ukoliko se to odnosi na prodaju i/ili isporuku robe, a radi se o prosleđivanju podataka kurirskoj službi sa kojom imamo potpisan ugovor o saradnji.

U slučaju da nam se obradi neki državni organ, pozivajući se na prava u važećim Zakonima Republike Srbije, sa zahtevom da dostavimo podatke o korisnicima ovog sajta, mi ćemo tu zakonsku obavezu ispuniti. Korisnik/(ci) će o tome pismenim putem biti obavešten/(i), uz traženje njegove/(njihove) prethodne saglasnosti, izuzev kada državni ogran to pravo može ostvariti i drugim putem.

Čuvanje ličnih podataka

Obavezujemo se da ćemo preuzeti sve mere zaštite ličnih podataka koje prikupimo od korisnika ovog sajta. I pored svih mera koje preuzimamo, ne možete 100% garantovati njihovu bezbednost.

Ažuriranje politike zaštite privatnosti

Kalahari Komerc d.o.o., kao vlasnik sajta kalaharikomerc.rs, zadržava puno pravo da povremeno ažurira ovu politiku, te iz tok razloga pozivamo naše korisnike da povremeno pregledaju ovu stranicu ne bi li se upoznali sa novonastalim izmenama.

Naše poslovanje je u potpunosti prilagođeno Zakonu o zaštiti potrošaća i Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.